Intro

KlemenskeRøAvisen er en lokalavis, der udkommer 6 gange om året - Gerne 2. onsdag i lige måneder. 
Bladets formål er at virke for Klemensker og Rø lokalområders interesser udadtil og indadtil ved at fremme kontakten mellem beboere, foreninger og grupper i området,

bl.a. som medlemsblad for de to idrætsforeningers og borgerforeningers medlemmer og kirkeblad for Klemensker-Rø Pastorat.
Avisen er en selvejende institution, hvor Klemensker Borgerforening, Rø Borgerforening, Klemensker Idrætsforening, Rø Idræ
tsforening, Klemensker og Ræ Menighedsråd står bag.